شیوه پرداخت

1- پرداخت از طریق درگاه بانکی با استفاده از کارت های عضو شتاب

2- واریز وجه به شماره کارت : 6037697571586657  بانک صادرات بنام شادی مدیرروستا

بازخوردها